Vi har ett helhetstänk, oavsett om det gäller stort eller litet projekt.

Exempel på uppdrag som vi utför kan handla om att ta fram rätt telefon / surfplatta till organisationen där vi blir total leverantör av inköp, installation och leverans.

Det kan vara svårt som företagare idag att veta vad man behöver för IT/telefoni utrustning till sitt företag, vi hjälper er att sätta upp en policy som gör det enklare för er att välja terminaler efter era behov.

Vi en gör kostnadsfri offer enligt ert behov och levererar en totallösning.

Ett exempel där vi hjälper ett företag med mobiltelefonin kan se ut enligt följande:

  • Vi har ett uppstartsmöte där vi gemensamt går igenom specifikationer och kommer fram till krav ni vill uppnå och väljer telefonmodell utefter det.
  • Telefonerna/surfplattorna kommer till oss på Wencom och vi börjar med att skapa ett register över modell, IMEI, användare mm.
  • Terminalerna programmeras efter kundens behov, SIM kort monteras och dokumenteras samt lösenkod och säkerhetspolicy appliceras.
  • Vi skickar ut antingen allt till en mottagare på ert företag eller direkt ut till slutanvändare, komplett med eventuellt fordonshållare, laddare och skyddsfilm samt skal.Vi är med er hela vägen – ifrån idé till komplett systemlösning.